فارسی دهم را چگونه بخوانیم؟

فارسی دهم را چگونه بخوانیم؟

 فارسی دهم

مطالعه از جمله عبارت هایی است ، که این روزا شما دانش آموزان بیشتر از هر قشر دیگری در جامعه با آن درگیر هستید..

هر کدام از ما در هر دوره ی از زندگی وظایفی بر دوش خود داشتیم ، که عمل به وظایف خود در آینده خویش نقشی داشتیم ، وظیقه شما دانش آموزان  " مطالعه" است  

اما آیا به درستی از این واژه شناختی دارید..؟؟

مطالعه نوعی کار فکری است . و کار فکری مستلزم آمادگی برای پشتکار به خرج دادن در مواجهه با مسائل پیچیده است.

مطالعه فارسی مانند دروس دیگر روش خاص خود را دارد ...

زبان و ادبیات فارسی درسی حفظی نیست ، یعنی نباید طوطی وار مطالعه کنید و فقط ظاهر متن برای چند ساعت یا چند روز در ذهن شما بماند ،بلکه مطالعه باید به شکلی باشد که مطالب را عمیقاً یاد بگیرید.
( در ادامه این مطلب مطالبی درباره ماندگاری برخی مباحث در ذهن شما خواهم گفت .. )

خواندن هدفمند ، کسی که اهل مطالعه باشد باری به هر جهت کتاب را نمی خواند ؛ بلکه هدفمند می خواند .

هدف چنین خواننده ای ،  تعیین کننده ی نحوه ی خواندن اوست .

enlightenedدر حین خواندن کلمات را برای خود معنا کنید ، وقتی متن / شعری را برای خود معنا می کنید به معناهایی که نویسنده در اصل نظر داشته دست می یابیم .  ( این یعنی یک متن /شعر را با جان و دل درک کردن طوری که آن مفهوم در شما ریشه بزند )

    برای مثال تست  کنکور سراسری زبان 94 را بخوانید:

* مفهوم کنایی ( از ماست که بر ماست ) با کدام بیت متناسب است ؟

1 ) می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک                   دیده هرکس که چون طاووس دنبال خود است

2 ) کاملان از عیب خود بیش از هنر یابند فیض           بهره طاووس از پا بیش از بال خود است

3 ) پرتو حسن ازل افتاده بر دیوار و در                دیو چون یوسف در این جا محو دیدار خود است

4 ) هیچ فردی در پی اصلاح خوی نیست             هرکه را دیدیم در آرایش روی خود است

منظور از مفهومی خواندن اشعار و متون ادبی همین است : 

اگر ما مفهوم از ماست که برماست را به خوبی درک کنیم ، می توانیم به خوبی آن را در بین گزینه ها دریابیم.

معنی و مفهوم این ضرب‌المثل:

پذیرش اشتباهات و سرزنش کردن خودمان به خاطر کار اشتباهی که انجام داده ایم.

گزینه صحیح در این تست : گزینه 1 است.

در این بیت همانند عبارت سوال ، از این نکته سخن به میان آمده است که هرکس خودش منشا گرفتاری ها و مشکلات خودش است..

خودتان را عادت دهید که از الان تک به تک گزینه‌ها را تحلیل کنید؛ مثل کاری که برای درآوردن مفاهیم سایر گزینه‌های این تست انجام داده‌ام ...

 مفهوم سایر گزینه ها:

 گزینه 2 ) انسان های کامل از عیب ها و کاستی ها هم برای رسیدن به کمال بهره می برند .

گزینه 3 ) حسن خداوند در  همه موجودات تجلی کرده است.

گزینه 4 ) مردم به جای اصلاح باطن به اصلاح ظاهر می پردازند.

این مفاهیمی که در این اشعار دیدید ، ممکن است پس از  مطالعه اشعار دیگر آنها را دریابید پس شما به خوبی باید این مفاهیم را درک کنید تا بتوانید پس از مطالعه اشعار گوناگون مفاهیم مرتبط با آن اشعار  را درک کنید.

به طور مثال در تحلیل گزینۀ سوم آن تست به مفهوم  «تجلی حسن و زیبایی خداوند در پدیده‌ها» اشاره شده است؛ که در بیت زیر نیز به این مفهوم اشاره دارد:

تجلّی گه  جمال  و گه جلال است                                رخ  و زلف آن معاني  را مثال است

enlightenedبه خاطر داشته باشید تعداد تست های قرابت معنایی در کنکورسراسری 9 سؤال است

پاسخگویی به این 9 سوال علاوه بر درک مفاهیم نیاز دارد شما دایره لغات گسترده ای داشته باشید

از جمله چالش هایی که شما دانش آموزان با آن روبرو هستید برای کنکور، به خاطر سپردن لغات است ،تعداد تست های لغت 3  است

هر واژه در زبان و ادبیات فارسی معناهای متفاوتی دارد که در هر جمله براساس  مکان خاص خودش معناهای متفاوتی دارد .

برای کشف و راه یافتن به معنی واژگان فارسی باید واژه ها را در جمله / متن شناخت .

enlightenedمثلا واژۀ «شوخ» دارای دو معنا ست؛ 1.  بانشاط، خوشدل، زنده دل، شاد 2. چرک (در درس سوم سال دهم کاربرد این واژه را در جمله ببینید.)

درباره روش مطالعه درست  لغات به نحوی که در هنگام کنکور با یک دوره در ذهن شما دوباره تداعی شود ، در کانال عمومی‌ها  توضیح می‌دهیم.

پس از مطالعه لغات  هر درس ، تست زنی فراموش نشود  چراکه درگیر شدن با تست‌های لغات برای شما این فایده را دارد که خودتان را ملزم بدانید تمامی معانی یک لغت / لغات کتاب درسی را یاد بگیرید.. (بخشی از تست‌های موجود در قلمرو زبانی کتاب فارسی تستیک دهم مشاوران را در تصویر ببینید.)

تست‌زنی فارسی در منزل و آزمون

از همین الان به تمام نکات درسی که می خوانید ، نگاه کنکوری داشته باشید؛

چگونه؟

نگاه کنکوری یعنی به تمام نکات ریز دقت کردن / کامل و جامع خواندن / نکات تستی را دریافتن.

یک شعر جدا از معنا و مفهوم انواع آرایه / دستور دارد ، شما در هنگام مطالعه نباید فقط به دانستن معنا و مفهوم آن اکتفا  کنید ( در مطالب بعدی حتما دراین موضوع بیش تر صحبت می کنیم )

یعنی  هر آنچه از آرایه و دستور و  قلمرو فکری را یاد گرفته اید را بر روی آن شعر پیاده کنید تا علاوه برآن شعر نکاتی که یادگرفتید نیز برایتان درونی شوید .

نمونه را از کتاب تستیک فارسی دهم مشاوران ببینید: 

( برای جا افتادن این موضوع در مطالب بعدی بیش تر صحبت می کنیم )

دروس عمومی نیاز به تخصص دارند، چراکه باید با تمام ابعاد این دروس از جمله قلمروها، مباحث متنوع، شیوۀ برخورد با یک متن آشنا بود.

انتشارات مشاوران آموزش، ناشر تخصصی دروس عمومی است؛ چراکه این نوشتن کتاب کمک آموزشی برای این دروس، فقط به سواد نیاز ندارد، بلکه نیازمند تخصص است.

کتاب فارسی تستیک دهم با دسته بندی مشخص ، چه  در تست چه در درسنامه برای یک دانش آموز دهمی کفایت می کند که در حد نیاز با تست های متنوع آشنایی پیدا کند و برای آمادگی در کنکور سراسری از سال دهم گزینۀ پیشنهادی از جانب ماست.

برای مشاهدۀ بخشی از کتاب و خرید با تخفیف کلیک کنید. 

0 نظر

نظر شما چیست؟